piątek, 25 kwietnia 2014

Programowanie kontroli umysłów i bibliaProgramowanie kontroli umysłów i biblia

Artykuł poniżej został zaktualizowany w niektórych aspektach. Po więcej informacji, przeczytajcie proszę „Kazanie o 666” poniżej pod tym artykułem. 

Zobaczcie, wraz z upadkiem Związku Radzieckiego żydzi pracowali nad odbudowaniem religii chrześcijańskiej, gdy ateistyczny program chrześcijaństwa nie wypalił. Pozwoli to im na ścisłą kontrolę nad ludnością, przez co odzyskają poprzednio utraconą kontrolę, którą kiedyś mieli. 

Możemy zobaczyć w linku w jaki sposób żydzi wykorzystują przeciwko Ameryce programowanie podprogowe Ameryki, które łączy się z ich księgą zaklęć, biblią.


2Kor 12:16 „Zresztą niech i tak będzie: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc chytrym, zdobyłem was podstępem".

Zwróćcie uwagę, że w powyższym wideo z YT, żydzi wielokrotnie wykorzystują pojęcie „bóg”:

,,God is real, God is watching" = 22 litery (bóg jest prawdziwy, bóg patrzy)

,,Believe in government God" = 22 litery (wierz w boga rządu)

,,Obey Consume Obey Consume" = 22 litery (bądź posłuszny, konsumuj)

[po polsku wartości się nie zgadzają, lecz Ameryka jest anglojęzyczna]

Zgodnie z judeo-chrześcijańską mistyką, 22 to liczba alfabetu hebrajskiego, i jest jedną z numerów mistrzowskich, nieskończoności i kompletności, Kwintesencji [ducha, który jest Bogiem w sensie uniwersalnym w hermetycznych naukach] umysłem Boga i Bogiem. Nazarejczyk wymawia 7 ostatnich słów na krzyżu, co jest pierwszym wersetem Psalmów, rozdziału 22. Jest ona równa 12 znakom zodiaku i 10 planetom w kartach Tarota, do których każda litera jest przypisana [można to zobaczyć w spaczonej żydowskiej kabale, na żydowskim „drzewie życia” – 10 sefirot (hebr. „bożych emanacji”) łączą 22 drogi, z której każda odpowiada 1 karcie Tarota z Wielkich Arkan oraz 1 hebrajskiej literze; grafika (duża). Apokalipsa św. Jana z ostatniej księgi biblii również ma 22 rozdziały.

Liczba 22 odpowiada karcie Świat z Tarota, [page on the World Tarot card] wskazując ukończenie. Oznacza to osiągnięcie przez wroga celu, jakim jest podbój świata i dominacji komunizmu. Więcej informacji na temat tej ważnej kwestii w artykule „Pismo święte: księga żydowskiej magii”.

Ps 66:7 „Jego potęga włada na wieki, oczy Jego śledzą narody; niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!".

Księga psalmów jest 19 księgą biblii. Zwróćcie uwagę na wers, 66:7; która również sumuje się do 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 + 19 = 38, 3 + 8 = 11, czyli liczba przegrania, więc powyższy wers nie tylko grozi przed bunt, ale biorąc pod uwagę liczby, podświadomie wskazuje na to, że rebelia doprowadzi do upadku.

1Sam 12:15 „Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom".

1 Księga Samuela jest 9-tą księgą biblii. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.

9 To liczba ostateczność i Sądu, mocy samego Boga.

Kol 3:22 „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się [prawdziwego] Pana".

Kolosan jest 51 księgą biblii. [5 + 1 = 6]. Żydzi wykorzystują numer 6 bardzo często, jak np. w „sześciomilionowej” ściemie jaką jest holokau$t. W biblii liczba 6 jest liczbą człowieka bez żadnych duchowych mocy. Numer 7 wiąże się z siedmioma czakrami oraz duchową mocą z nich emanującą, a także duchową doskonałość. 6 wypada poniżej tego – jest to także liczba ciężkiej pracy. Pracowało się 6 dni, a 7 był dniem odpoczynku [Saturn, planeta której maleficzne i destrukcyjne energie żydzi notorycznie wykorzystywali także jest szóstą planetą, podobnie jak dzień Saturna, sobota].

„Liczba 6 jest wyryta na wszystkim, co wiąże się z ludzką pracą. Widzimy ją odciśniętą na jego miarkach, których używa w swojej pracy, i w czasie, w którym on pracuje. I widzimy to od samego początku".

Żydowski nacisk na wykorzystanie szóstki tworzy wibracje w wymiarze astralnym, który przyczynia się do rozwoju ich planu, ich komunistycznego państwa i porządku świata. Komunizm to niewolnicza siła robocza. Wraz z powstaniem komunistycznego państwa, żydzi stają się „bogiem”, a wszelka duchowa wiedza zostaje zastąpiona materialnym ateizmem.

W powyższym wersecie 51 księgi, [1 + 5 = 6] biblia promuje niewolniczą siłę roboczą. Idąc dalej, werset Kol 3:22 można by mnożyć następująco: 3 x 22 = 66, czyli całkowita liczba ksiąg w biblii, co oznacza spełnienie żydowskich celów – niewolniczego komunistycznego państwa oraz nowego porządku światowego.

Rzymian 13:

1. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
2. Kto więc przeciwstawia się władzy przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
3. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.
4. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.
5. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
6. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
7. Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć".

Ojcowie Założyciele chcieli mieć Wielką Pieczęć na dolarze nie bez powodu, ale nigdy umieszczali tam niczego o żydowskim „bogu”. Odniesienie do żydowskiego „boga” zostało umieszczone na amerykańskiej walucie przez żydowskiego prezydenta Dwighta Davida Eisenhowera.

„30 Lipca 1956 roku, dwa lata po wciśnięciu frazy „w Bogu” do przysięgi lojalności, prezydent Dwight D. Eisenhower podpisał prawo oficjalnie deklarujące frazę „Bogu ufamy", jako oficjalne motto narodu. Również prawo P.L. 84-140 wyrażenie wskazuje, że owa fraza ma być drukowana na wszystkich amerykańskich pieniądzach papierowych.”1 Eisenhower sam wyznał że był żydem; nazwisko Eisenhower została zaczerpnięta od żydowskiego Eisenhauer.

„W księdze absolwentów Eisenhowera w Akademii Wojskowej West Point absolwentów, opublikowanej w 1915 roku, Eisenhower został uznany za „strasznego szwedzkiego Żyda.”
Nie dziw zatem, że koszernych właścicieli Białego Domu z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, który samy był holenderskim żydem, i jego personel czyta się jak listę z synagogi.

W 1943 roku, Waszyngton nie tylko przeniósł płk Eisenhowera do Europy, ale promował go wśród więcej niż 30 bardziej doświadczonych starszych oficerów do pięciu gwiazdek i umieścił go w dowództwie nad wszystkimi siłami zbrojnymi USA w Europie.

Ten wielki „Generał” którzy ze strachu szczając w gacie schował się, gdy myślano, że mały nieuzbrojony Niemiecki zespół komandosów ścigał go w czasie wojny, osobiście zlecił zabójstwo ponad 1,7 miliona niemieckich żołnierzy po zakończeniu wojny w jego wojennych jenieckich obozach śmierci. Jedyną zbrodnią tychże Niemców była obrona narodu i ludzi. Wielu z tychże nie było starsze niż 15 lat. Kolejny rażący przykład czystej talmudycznej nienawiści. 


„In God We Trust” posiada 12 liter, dwanaście to liczba doskonała, oznaczająca doskonałość rządu, lub rządową doskonałość. Istnieje 66 książek w biblii, a po zsumowaniu 66 daje 12 [6 + 6 = 12].

Słowo Bóg pojawia się również w Biblii 4473, a po dodaniu liczb otrzymujemy 9. To liczba ostateczność i Sądu, mocy samego Boga, która jest owinięta w to:

Wyroki „boga” w Księga Aggeusza 1:11 wymienione są w dziewięciu szczegółach:

Ag 1:11 „Ja bowiem sprowadziłem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać gleba, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk".

Księga Aggeusza jest 37 księgą biblii. 3 + 7 = 10; tak więc Aggeusza 1 byłaby 11; tutaj znowu mamy 11 i 11.

„Ta ustawa została podpisana przez prezydenta Eisenhower 30 lipca 1956, a motto było stopniowo dodawane do papierowych pieniędzy w okresie od 1957 do 1966 roku. (Prawo publiczne 84-851) [18] The United States Code at 36 U.S.C. § 302, teraz podaje „Bogu ufamy” to krajowe motto.”{2}

Widać że pieniądze są potężnym narzędziem do wstrzyknięcia czegoś do nieświadomości publicznego umysłu:


A tutaj dosadnie: 


A tu możemy ponownie zobaczyć, jak żydowskie władze wstrzykują ich „boga” do masowego umysłu:

„Eisenhower podpisał ustawę która weszła w życie w Dzień Flagi, 14 czerwca 1954. Eisenhower stwierdził „Począwszy od tego dnia, miliony naszych dzieci będą codziennie proklamować w każdym mieście i miasteczku, każdej wsi i wiejskiej szkole, dedykację naszego narodu i naszych ludzi Wszechmocnemu… W ten oto sposób powtórnie zatwierdzamy odwieczność religijnej wiary w dziedzictwo i przyszłość Ameryki; w ten sposób będziemy stale wzmacniać te duchowe bronie, które już zawsze będą dla naszego kraju najbardziej wydajnym surowcem, w pokoju lub wojnie".

Wyrażenie „w Bogu” zostało włączona do Przysięgi Wierności 14 czerwca 1954, Wspólnym Postanowieniem Kongresu zmieniając §4 Kodeksu Flagi, wprowadzonego w 1942 roku.”{3}

Na zakończenie, wielu ludzi w e-grupach JoS wspominało, że wielokrotnie widzieli niektóre liczby. Mogą to być pewne liczby powtarzające się na tablicach rejestracyjnych pojazdu, na zegarach cyfrowych, w reklamach i w wielu innych miejscach. Może to czasem zdarzyć się nawet do kilku dni, ale samo w sobie jest nieszkodliwe. Gdy jesteśmy świadomi pewnych liczb, tworzy to swoistą podprogową wibrację i nim się skapniemy, zaczynamy widzieć te same numery często w naszym codziennym życiu. Ów aspekt jest dość niewinny i częstokroć bez znaczenia, ale w powyższym artykule, żydowscy sprawcy są w pełni świadomi potęgi liczb i egzekwują to by urzeczywistnić ich magiczne działania za pośrednictwem judeo-chrześcijańskiej biblii. To właśnie dlatego wielu chrześcijan jest praktycznie zmuszanych do zapamiętywania biblijnych wersów, co formuje więź w podświadomości.

Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 
__________________________________________________________
Źródła:

{1} This Day in History [www.history.com]

{2} Wikipedia Article: "In God We Trust" 

{3} Ibid
__________________________________________________________

KAZANIE O *666*

Napisawszy już dwa kazania o biblijnej numerologii, oraz w jaki sposób biblia jest księgą żydowskiej magii, podaję tutaj więcej informacji o numerach…Biblia posiada w sumie 66 ksiąg. Jak większość z was już zapewne wie, żydzi wykorzystują numer 6 bardzo często, jak np. w „sześciomilionowym” oszustwie jakim jest holokau$t, a także w Dniu Majowym, ważnym święcie komunistycznym [1 maja; 1.05; 5 + 1 = 6], i wiele więcej. Należy pamiętać o tym, szczególnie podczas oglądania wiadomości, czytając gazety, czasopisma, etc. Oni zawsze podkreślają numer 6. Odpowiada to również Kabalistycznemu Kwadratowi Saturna (powyżej), w którym suma liczb po bokach i przekątnie wynosi 15. W biblii liczba 6 jest liczbą człowieka bez żadnych duchowych mocy. Numer 7 wiąże się z siedmioma czakrami oraz duchową mocą z nich emanującą, a także duchową doskonałość. 6 wypada poniżej tego – jest to także liczba ciężkiej pracy. Pracowało się 6 dni, a 7 był dniem odpoczynku. „Liczba 6 jest wyryta na wszystkim, co wiąże się z ludzką pracą. Widzimy ją odciśniętą na jego miarkach, których używa w swojej pracy, i w czasie, w którym on pracuje. I widzimy to od samego początku.” Szóstka jest także związana z niewolnictwem:

Kol 3:22 „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się [prawdziwego] Pana".

Powyższy wers jest z 51 księgi biblii [1 + 5 = 6] i popiera niewolnictwo. Idąc dalej, werset Kol 3:22 można by mnożyć następująco: 3 x 22 = 66, czyli całkowita liczba ksiąg w biblii, co oznacza spełnienie żydowskich celów – niewolniczego komunistycznego państwa oraz nowego porządku światowego.

Prawda jest taka… liczba Szatana, 666, jest liczbą na Kabalistycznych Kwadrat Słońca i oznacza duchową moc oraz postęp. Prawie wszystkie starożytne religie Pogańskie podkreślały „kult” Słońca. Hasło „kult” w prawdzie przekłada się na intensywne koncentrowanie się na czymś, jak w głębokiej medytacji. Dodatkowo, 6 x 6 x 6 = 216, co ma związek z niektórymi potężnymi nadi w duszy. Czakra splotu słonecznego jest najpotężniejszą oraz najważniejszą czakrą duszy i ma związek z pracą nad Magnum Opus. Owa czakra jest Graalem; kielichem mieszczącym eliksir życia, wydzielana przez szyszynkę. Wraz ze swymi 66 księgami biblii nie robi nic aby pomóc przebóstwić się, a utrzymuje „jedynie” ludzkość w duchowym i psychicznym zniewoleniu.

Według biblii, numer 12 miał być idealny, podczas gdy 13 jest od Szatana. Jako Ludzie, mamy w sumie 13 głównych czakr [na szybko: 7 od podstawy do korony + 2 biodrowe +2 ramion + 2 skroniowe], a nie 12. Trzynastka JEST jedną z liczb Szatana [1 + 3 = 4]. Znowuż, 12 nie pasuje. W czasach starożytnych istniał 13-ty znak zodiaku. 12 odnosi się także do naszego Saturno-centrycznego czasu; 60 sekund w minucie, 60 minut w ciągu godziny i 24 [2 + 4 = 6] w ciągu jednego dnia [a mi przychodzi na myśl takie potępieńcze stękanie moherów: „ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź 124 pochwalon, jezu nam miłościw” czy jakoś tak, innymi słowy modlenie się do tyrana, BŁAGANIE go na kolanach… żeby uczynił ich życie jeszcze nędzniejszym]. Saturn, jak pisałem już wyżej ma wibracje odpowiadające liczbie 6. To maleficzna planeta cierpienia, ciężkiej pracy, biedy, nieszczęścia i straty. Miejsce w którym jest Saturn w naszym wykresie astrologicznym, będzie tym gdzie doświadczymy w życiu cierpienia. Żydowskie władze wyznaczyły 12 jako numer „idealnego rządu” – innymi słowy ludzkości będącej duchowo bezradną, nie posiadającą żadnej duchowej mocy i osiągnięć, natomiast będącą podległą zniewoleniu przez rząd oraz całkowitą dominację w rękach żydów, którzy tym rządem sterują. Podprogowe wibracje i przesłania w biblii przygotowują ludzi na to. Kontrastujący z tym 13-miesięczny kalendarz lunarny opiera się na naturalnym czasie Ziemi. W odniesieniu do naszego kalendarza i godziny wszyscy żyjemy bez harmonii z naturalnym rytmem planety. [wracając na chwilę do tematu astrologii oraz numerologii, 12 znakiem zodiaku są Ryby, czyli symbol, który chrześcijaństwo notorycznie wykorzystuje swej propagandzie ideologicznej, czy to mówiąc o Erze Ryb – erze uniwersalnego oszustwa i ułudy – czy to jako znaczek na samochodzie, który notabene jest joni / waginą].


Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.