sobota, 26 kwietnia 2014

Iluminacja o Iluminatach


Iluminacja o Iluminatach 
Autor: Wysoki Kapłan Don

W kwestii gorączkowo dyskutowanych tematów o Masonach oraz Iluminatach, oto krótka historia zdarzeń, które prowadziły do wypaczenia Masonerii przez żydów oraz prawda o Iluminatach.

Rothschild zatrudnił syna żydowskiego rabina o nazwie Adam Weishaupt aby utworzyć front pseudo-Masoński [Iluminatów] i uzbroił go w ogromne fundusze oraz kontakty, i plan został stworzony.

Historia podaje, że 1 maja 1776 dr Adam Weishaupt założył Bawarski Zakon ILUMINATÓW. Weishaupt był profesorem Żydowskiego Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Ingolstadzkim w Bawarii w Niemczech. Urodził się w żydowskiej rodzinie i później „przeszedł” katolicyzm. Stał się wysokiej rangi członkiem Zakonu Jezuitów, z którego następnie wystąpił w celu sformowania własnej organizację na wyraźne życzenie nowo powstałego „Domu Rothschildów".

Żydowskim przekonaniem Weishaupta było to, że tylko garstka wybranych może kwalifikować się do wystarczającej ilości „oświecenia” by prowadzić i władać światem. Problem w tym, że gdzie mógłby on znaleźć wystarczającą liczbę „niosących światło” aby odpalić maszynę? Później znalazł ich w zakonach a także lożach tamtych dni, takich jak chociażby różne loże wolnomularskie, Różokrzyżowcy, oraz innych rzetelnych i szczerych zakonów antyku. Potwierdza to raz jeszcze Edith Starr-Miller w jej klasyku, „Occult Theocracy”: W miarę, jak organizacja Iluminatów się rozwijała, tak też rosły ich ambicje, które skończyły się na spisku mający na celu wypaczyć Masonerię, i za jej pomocą zdobyć dominację nad światem za pomocą wszystkich dostępnych środków. Po uzyskaniu kontroli nad pewnymi lożami Wolnomularskimi, Weishaupt i jego współpracownicy lekkomyślnie chełpili się rosnącą mocą".

Weishaupt przyjął nazwę, Spartakus, gdyż, podobnie jak Rzymski wojownik, był on oddany uwalnianiu [uciskanych mas] z opresji wszystkich monarchii i religijnej władzy, ale jego pragnienie zrzucania jarzma ograniczeń obejmowało nie tylko rządy i zorganizowaną religię, ale również instytucję małżeństwa, a nawet rodziny.

Weishaupt chciał stworzyć system o prawdziwie globalnym wymiarze, nawet jeśli miałoby to spowodować brutalną, ogólnoświatową rewolucję i rzeki krwi. Jego „dobrotliwa dyktatury” miał sześć głównych punktów dotyczących zniesienia:

1. porządku oraz nacjonalistycznych rządów w postaci monarchii
2. prywatnej posiadłości
3. praw do dziedziczenia
4. patriotyzmu w sprawach narodowych
5. porządku społecznego w rodzinach, prawa seksualnej prohibicji oraz wszystkich moralnych zasad
6. wszelkich religijnych nauk opartych o wiarę w żywego Boga, w przeciwieństwie to wiary w naturę, człowieka i rozsądek.

To niemal słowo w słowo z KOMUNISTYCZNEGO MANIFESTU Marksa, oraz że te sześć punktów również jest całkowicie zgodne z Protokołami, [co, po raz kolejny potwierdza ich prawdziwość].

Wizja przyszłości świata Weishaupta to był w pełni rozwinięty komunizm, ze wspólnym dobytkiem, a nawet dziećmi.
Najciekawszy jest fakt, że to nie Karol Marks był prawdziwym założycielem światowej rewolucji komunistycznej. Jego prawdziwym ojcem był Adam Weishaupt, założyciel iluminackiego „Zakonu Wolnomularzy” - Marschalko.

„Wielka siła naszego Zakonu polega na jego zamaskowaniu; niech nigdy nie pojawi się w dowolnym miejscu ze swoim własnym imieniem, ale zawsze będzie kryty inną nazwą, i inną działalnością zawodową. Nic tak bardziej nie pasuje jak trzy niższe stopnie Masonerii; społeczeństwo jest przyzwyczajone do niego, niewiele oczekuje od niego, a co za tym idzie nie będzie na to zwracać uwagi”. - Adam Weishaupt

Na początku Iluminaci nie byli lożą Wolnomularzy, a sam Weishaupt nie wszedł do niej do 1777 r., kiedy to otrzymał wprowadzenie do loży Theodore de Bon w Monachium. Jednak gdy już był w niej, Weishaupt natychmiast dostrzegł jej potencjalną wartość jako narzędzie realizacji swoich marzeń o Iluminach. Do stworzenia oficjalnej unii między Iluminatami a Masonerią, Weishaupt zadbał o stworzenie kongresu na zamku w Wilhelmsbas Williama IX Hesse-Kassel, mającą miejsce 16 lipca 1782. W tym specjalnym wydarzeniu, które były przełomowe tak rozmiarach jak i w dążeniach, uczestniczyli przedstawiciele elity lóż Wolnomularskich z całego świata.

To tam również podjęto decyzję o tym, że poprzednio odrzuconym żydom zostanie przyznany stęp do Masonerii. Wyznanie Iluminatów twierdziło że wszyscy są równi. [Komunizm i chrześcijaństwo, albo p. powyżej]

Jednakże była jeszcze inny, przemilczany powód zmiany polityki w stosunku do żydów w Masonerii - pieniądze były potrzebne… a żydzi byli głównymi bankierami Europy – pełnili tą rolę od czasu upadku Templariuszy. I nie zapominajmy o tym, że Król Wilhelm IX miał wtedy dług, i ogólnie był psychopatycznym indywiduum.

Gdy przyszedł czas na głosowanie na ich dopuszczenie w Wilhelmsbad, żydzi tak pragnęli wygrać, że całkowicie wypełnili halę innymi zwolennikami żydów. Niedługo potem członkostwa Iluminatów zawierały mnóstwo żydowskich rodzin bankowych, w tym Rothschildów, Oppenheimerów, Wertheimerów, Schustersów, Speyersów oraz Sternów.

Nowe loże, składające się przede wszystkim z żydów, zostały utworzone we Frankfurcie, finansowej stolicy Rothschildów w Europie, a w niedługim czasie ziluminatizowana Masoneria zmieniła to miasto w swoją światową kwaterę główną.

Pierwszym zadaniem dla wtajemniczonych do Iluminatów żydów było zrealizowanie swego prorokowanego Syjon, świata rządzonego przez naród wybrany Jahwe. Wprawiono w ruch plan aby żydzi wreszcie mieli swoją „krainę mlekiem i miodem płynącą”, którą im tak długo obiecywano [w swoich własnych żydowskich myślach] i który byłby ich całym światem.

Okazja do uzewnętrznienia swojego Syjonu przybyła z Rosyjską Rewolucją, sfinansowaną przez żydowskich bankierów. Jeden z ich własnych, niemiecki żyda, Karol Marks, przyspieszył to wydarzenie poprzez publikację jego Komunistyczny Manifest.
Karol Marks, którego prawdziwe nazwisko to Rabbi Mordechaj Levi, był członkiem Związku Sprawiedliwych, co doprowadziło do utworzenia Związku Komunistów.

-1841, Moses Hess, wprowadził Marksa do stowarzyszenia zwanego „Związek Sprawiedliwych”.


Przywódca Bolszewickiej rewolucji, Lenin, który po obu stronach jego rodziny był żydowskiego rodowodu, przyczynił się do swego planu centralizacji rządu, który byłby sterowany przez żydowskich oligarchów. Po tym jak Lenin i jego iluminackie kohorty podniosły swoje flagi na koniec rewolucji, ich nowy komunistyczny rząd pojawił się, z co najmniej 75% miejsc na wysokich szczeblach władzy zajmowanych przez żydów… a zakończyło się na masakrze 60 milionów Ludzi zamordowanych przez żydów w czasie komunizmu zanim dobiegł on końca. Wielu z nich zamordowano w zorganizowanych system obozów koncentracyjnych - wszystkie rządzone przez żydowskich komisarzy.

Żydowscy bankierzy obrali jeszcze inną drogę i powoli tworzyli imperium instytucji finansowych do nadzorowania kapitalistycznej infrastruktury, która będzie rządzić światem. Jak to Amschel Rothschild, jeden żydowski bankier i mecenas Iluminatów zauważył, „Dajcie mi kontrolę nad finansami kraju, a przestanie mnie obchodzić kto krajem rządzi!”.

Co i tak prowadzi do komunizmu. Żydzi posiadają wszystkie bogactwa i władzę, a Ludzie są zredukowane do całkowitego niewolnictwa pod Nowym Żydowskim Porządkiem Świata.

Narody będą zbierać się by oddać pokłon ludziom Boga: wszystkie bogactwa narodów przejdą do narodu żydowskiego, będą maszerować w niewoli za Żydowskim ludem w łańcuchach i będą się przed nimi bić czołem, ich królowie będą wychowywać ich synów, a i ich księżniczki będą pielęgnować ich dzieci. Żydzi będą rozkazywać narodom; bogactwa morza i bogactwa narodów będą płynąć do Żydów z ich własnego punktu widzenia.
„Którykolwiek z narów Królestwa który nie będzie służył Izraelowi zostanie zniszczony”.
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

„Jakie były efekty obalenia Wolnomularzy przez Żydów w tej organizacji? Masoneria jest oparta na judaizmie. Jeśli wyeliminować by nauki judaizmu z rytuałów wolnomularskich, to co pozostanie?”.
- The Jewish Tribune [New York, Oct 28, 1927]

„Wśród obecnych narodów, Masoneria dla Żydów jest tylko korzyścią”.
-Theodore Herzl [Founder and Leader of World Zionism]

„Założyliśmy wiele tajnych stowarzyszeń, z których każda działa na nasz cel, w ramach naszych zleceń i pod naszym kierunkiem. Jednym z wielu tryumfów naszych Masonerii jest to, że ci Goje którzy stają się członkami naszych lóż nigdy nie powinni podejrzewać, że wykorzystujemy ich do stworzenia ich własnych więzień, na tarasach których będziemy wznosić tron naszego uniwersalnego Króla Żydów; i nigdy nie powinni wiedzieć, że je rozkazujemy im kuć własne łańcuchy ich własnej służalczości dla naszego przyszłego Króla Świata". -Mowa inauguracyjna wygłoszona na zjeździe B'nai B'rith w Paryzu [opublikowana w the Catholic Gazette, Feb 1936]

Tutaj powinno być oczywiste, dlaczego III Rzesza zakazała takich organizacji w Niemczech. Są one organami żydowskiego komunizmu.

Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 
przez Czarny Żmij http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/
___________________________________________________________

Źródło: The Coming Gnostic Civilization by M.A. Pinkham

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.