czwartek, 26 listopada 2015

Blog przedstawiający całą prawdę o żydach!


Polska od wieków jest judaizowana, zniewalana przez samozwańczy "naród wybrany." Człowieku! Przestań *wierzyć*, zacznij *wiedzieć*! Włącz krytyczne myślenie, poszerz swoje horyzonty o rzeczy, jakie żydzi chcą trzymać od Ciebie z dala. Dość krzewienia CIEMNOŚCI I SŁABOŚCI! Dość TYRANII żydowskiego "boga"! Oto Prawda! Oto żyd!
LINK DO BLOGA:

ECCE LUDAEORUM 

czwartek, 8 maja 2014

Nowy blog o wojtyle-katzu


Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojego drugiego bloga demaskującego ,,pana wojtyłę - katza". Czy naprawdę jest taki ,,święty" jak go malują? ABSOLUTNIE NIE! Zapraszam do lektury.

WOJTYŁA-KATZ

sobota, 26 kwietnia 2014

Iluminacja o Iluminatach


Iluminacja o Iluminatach 
Autor: Wysoki Kapłan Don

W kwestii gorączkowo dyskutowanych tematów o Masonach oraz Iluminatach, oto krótka historia zdarzeń, które prowadziły do wypaczenia Masonerii przez żydów oraz prawda o Iluminatach.

Rothschild zatrudnił syna żydowskiego rabina o nazwie Adam Weishaupt aby utworzyć front pseudo-Masoński [Iluminatów] i uzbroił go w ogromne fundusze oraz kontakty, i plan został stworzony.

Historia podaje, że 1 maja 1776 dr Adam Weishaupt założył Bawarski Zakon ILUMINATÓW. Weishaupt był profesorem Żydowskiego Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Ingolstadzkim w Bawarii w Niemczech. Urodził się w żydowskiej rodzinie i później „przeszedł” katolicyzm. Stał się wysokiej rangi członkiem Zakonu Jezuitów, z którego następnie wystąpił w celu sformowania własnej organizację na wyraźne życzenie nowo powstałego „Domu Rothschildów".

Żydowskim przekonaniem Weishaupta było to, że tylko garstka wybranych może kwalifikować się do wystarczającej ilości „oświecenia” by prowadzić i władać światem. Problem w tym, że gdzie mógłby on znaleźć wystarczającą liczbę „niosących światło” aby odpalić maszynę? Później znalazł ich w zakonach a także lożach tamtych dni, takich jak chociażby różne loże wolnomularskie, Różokrzyżowcy, oraz innych rzetelnych i szczerych zakonów antyku. Potwierdza to raz jeszcze Edith Starr-Miller w jej klasyku, „Occult Theocracy”: W miarę, jak organizacja Iluminatów się rozwijała, tak też rosły ich ambicje, które skończyły się na spisku mający na celu wypaczyć Masonerię, i za jej pomocą zdobyć dominację nad światem za pomocą wszystkich dostępnych środków. Po uzyskaniu kontroli nad pewnymi lożami Wolnomularskimi, Weishaupt i jego współpracownicy lekkomyślnie chełpili się rosnącą mocą".

Weishaupt przyjął nazwę, Spartakus, gdyż, podobnie jak Rzymski wojownik, był on oddany uwalnianiu [uciskanych mas] z opresji wszystkich monarchii i religijnej władzy, ale jego pragnienie zrzucania jarzma ograniczeń obejmowało nie tylko rządy i zorganizowaną religię, ale również instytucję małżeństwa, a nawet rodziny.

Weishaupt chciał stworzyć system o prawdziwie globalnym wymiarze, nawet jeśli miałoby to spowodować brutalną, ogólnoświatową rewolucję i rzeki krwi. Jego „dobrotliwa dyktatury” miał sześć głównych punktów dotyczących zniesienia:

1. porządku oraz nacjonalistycznych rządów w postaci monarchii
2. prywatnej posiadłości
3. praw do dziedziczenia
4. patriotyzmu w sprawach narodowych
5. porządku społecznego w rodzinach, prawa seksualnej prohibicji oraz wszystkich moralnych zasad
6. wszelkich religijnych nauk opartych o wiarę w żywego Boga, w przeciwieństwie to wiary w naturę, człowieka i rozsądek.

To niemal słowo w słowo z KOMUNISTYCZNEGO MANIFESTU Marksa, oraz że te sześć punktów również jest całkowicie zgodne z Protokołami, [co, po raz kolejny potwierdza ich prawdziwość].

Wizja przyszłości świata Weishaupta to był w pełni rozwinięty komunizm, ze wspólnym dobytkiem, a nawet dziećmi.
Najciekawszy jest fakt, że to nie Karol Marks był prawdziwym założycielem światowej rewolucji komunistycznej. Jego prawdziwym ojcem był Adam Weishaupt, założyciel iluminackiego „Zakonu Wolnomularzy” - Marschalko.

„Wielka siła naszego Zakonu polega na jego zamaskowaniu; niech nigdy nie pojawi się w dowolnym miejscu ze swoim własnym imieniem, ale zawsze będzie kryty inną nazwą, i inną działalnością zawodową. Nic tak bardziej nie pasuje jak trzy niższe stopnie Masonerii; społeczeństwo jest przyzwyczajone do niego, niewiele oczekuje od niego, a co za tym idzie nie będzie na to zwracać uwagi”. - Adam Weishaupt

Na początku Iluminaci nie byli lożą Wolnomularzy, a sam Weishaupt nie wszedł do niej do 1777 r., kiedy to otrzymał wprowadzenie do loży Theodore de Bon w Monachium. Jednak gdy już był w niej, Weishaupt natychmiast dostrzegł jej potencjalną wartość jako narzędzie realizacji swoich marzeń o Iluminach. Do stworzenia oficjalnej unii między Iluminatami a Masonerią, Weishaupt zadbał o stworzenie kongresu na zamku w Wilhelmsbas Williama IX Hesse-Kassel, mającą miejsce 16 lipca 1782. W tym specjalnym wydarzeniu, które były przełomowe tak rozmiarach jak i w dążeniach, uczestniczyli przedstawiciele elity lóż Wolnomularskich z całego świata.

To tam również podjęto decyzję o tym, że poprzednio odrzuconym żydom zostanie przyznany stęp do Masonerii. Wyznanie Iluminatów twierdziło że wszyscy są równi. [Komunizm i chrześcijaństwo, albo p. powyżej]

Jednakże była jeszcze inny, przemilczany powód zmiany polityki w stosunku do żydów w Masonerii - pieniądze były potrzebne… a żydzi byli głównymi bankierami Europy – pełnili tą rolę od czasu upadku Templariuszy. I nie zapominajmy o tym, że Król Wilhelm IX miał wtedy dług, i ogólnie był psychopatycznym indywiduum.

Gdy przyszedł czas na głosowanie na ich dopuszczenie w Wilhelmsbad, żydzi tak pragnęli wygrać, że całkowicie wypełnili halę innymi zwolennikami żydów. Niedługo potem członkostwa Iluminatów zawierały mnóstwo żydowskich rodzin bankowych, w tym Rothschildów, Oppenheimerów, Wertheimerów, Schustersów, Speyersów oraz Sternów.

Nowe loże, składające się przede wszystkim z żydów, zostały utworzone we Frankfurcie, finansowej stolicy Rothschildów w Europie, a w niedługim czasie ziluminatizowana Masoneria zmieniła to miasto w swoją światową kwaterę główną.

Pierwszym zadaniem dla wtajemniczonych do Iluminatów żydów było zrealizowanie swego prorokowanego Syjon, świata rządzonego przez naród wybrany Jahwe. Wprawiono w ruch plan aby żydzi wreszcie mieli swoją „krainę mlekiem i miodem płynącą”, którą im tak długo obiecywano [w swoich własnych żydowskich myślach] i który byłby ich całym światem.

Okazja do uzewnętrznienia swojego Syjonu przybyła z Rosyjską Rewolucją, sfinansowaną przez żydowskich bankierów. Jeden z ich własnych, niemiecki żyda, Karol Marks, przyspieszył to wydarzenie poprzez publikację jego Komunistyczny Manifest.
Karol Marks, którego prawdziwe nazwisko to Rabbi Mordechaj Levi, był członkiem Związku Sprawiedliwych, co doprowadziło do utworzenia Związku Komunistów.

-1841, Moses Hess, wprowadził Marksa do stowarzyszenia zwanego „Związek Sprawiedliwych”.


Przywódca Bolszewickiej rewolucji, Lenin, który po obu stronach jego rodziny był żydowskiego rodowodu, przyczynił się do swego planu centralizacji rządu, który byłby sterowany przez żydowskich oligarchów. Po tym jak Lenin i jego iluminackie kohorty podniosły swoje flagi na koniec rewolucji, ich nowy komunistyczny rząd pojawił się, z co najmniej 75% miejsc na wysokich szczeblach władzy zajmowanych przez żydów… a zakończyło się na masakrze 60 milionów Ludzi zamordowanych przez żydów w czasie komunizmu zanim dobiegł on końca. Wielu z nich zamordowano w zorganizowanych system obozów koncentracyjnych - wszystkie rządzone przez żydowskich komisarzy.

Żydowscy bankierzy obrali jeszcze inną drogę i powoli tworzyli imperium instytucji finansowych do nadzorowania kapitalistycznej infrastruktury, która będzie rządzić światem. Jak to Amschel Rothschild, jeden żydowski bankier i mecenas Iluminatów zauważył, „Dajcie mi kontrolę nad finansami kraju, a przestanie mnie obchodzić kto krajem rządzi!”.

Co i tak prowadzi do komunizmu. Żydzi posiadają wszystkie bogactwa i władzę, a Ludzie są zredukowane do całkowitego niewolnictwa pod Nowym Żydowskim Porządkiem Świata.

Narody będą zbierać się by oddać pokłon ludziom Boga: wszystkie bogactwa narodów przejdą do narodu żydowskiego, będą maszerować w niewoli za Żydowskim ludem w łańcuchach i będą się przed nimi bić czołem, ich królowie będą wychowywać ich synów, a i ich księżniczki będą pielęgnować ich dzieci. Żydzi będą rozkazywać narodom; bogactwa morza i bogactwa narodów będą płynąć do Żydów z ich własnego punktu widzenia.
„Którykolwiek z narów Królestwa który nie będzie służył Izraelowi zostanie zniszczony”.
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

„Jakie były efekty obalenia Wolnomularzy przez Żydów w tej organizacji? Masoneria jest oparta na judaizmie. Jeśli wyeliminować by nauki judaizmu z rytuałów wolnomularskich, to co pozostanie?”.
- The Jewish Tribune [New York, Oct 28, 1927]

„Wśród obecnych narodów, Masoneria dla Żydów jest tylko korzyścią”.
-Theodore Herzl [Founder and Leader of World Zionism]

„Założyliśmy wiele tajnych stowarzyszeń, z których każda działa na nasz cel, w ramach naszych zleceń i pod naszym kierunkiem. Jednym z wielu tryumfów naszych Masonerii jest to, że ci Goje którzy stają się członkami naszych lóż nigdy nie powinni podejrzewać, że wykorzystujemy ich do stworzenia ich własnych więzień, na tarasach których będziemy wznosić tron naszego uniwersalnego Króla Żydów; i nigdy nie powinni wiedzieć, że je rozkazujemy im kuć własne łańcuchy ich własnej służalczości dla naszego przyszłego Króla Świata". -Mowa inauguracyjna wygłoszona na zjeździe B'nai B'rith w Paryzu [opublikowana w the Catholic Gazette, Feb 1936]

Tutaj powinno być oczywiste, dlaczego III Rzesza zakazała takich organizacji w Niemczech. Są one organami żydowskiego komunizmu.

Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 
przez Czarny Żmij http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/
___________________________________________________________

Źródło: The Coming Gnostic Civilization by M.A. Pinkham

piątek, 25 kwietnia 2014

Chrześcijańska msza oraz jak to się wiąże z rytualnym żydowskim mordemChrześcijańska msza oraz jak to się wiąże z rytualnym żydowskim mordem

Ze względu wieki zaciekłego tłumienia duchowej wiedzy, większość ludzi jest nie tylko nieświadoma niektórych prawd, ale też nie jest w stanie ich zobaczyć. To jest właśnie sposób wroga na podbój; tworząc w duszy martwą strefę, abyśmy byli duchowo rozbrojeni; większości ludzi brakuje tzw. „szóstego zmysłu”, a u wielu innych, jest całkowicie nieobecny.

Miliony nieszczęsnych ludzi byli i są oszukiwani przez chrześcijańskie i muzułmańskie programy; jedynym celem ich obu jest zniszczenie wiedzy duchowej i zastąpienie jej bredniami ku zgubie ludzkości i każdej innej żywej istoty na tej ziemi.

Judeo-chrześcijańska biblia ostrzega swoich wiernych przed mocami umysłu oraz „czarodziejstwem” aby dany niewolnik był niezdolny do dostrzeżenia jawnych kłamstw, które rzuca się im w twarz każdego dnia.

Żydzi, którzy są z natury pasożytami zawsze wykorzystywali Pogan jako swych duchowych nosicieli; by na nich żerować… nie różni się od obcych szaraków, którzy używają zebrane przez nich dusze by się nimi żywić. Wielu z was wie już o „Żydowskich rytualnych mordach”. W czasach świąt żydowskich, główni rabinowie uprowadzają dzieci i składają ich w swych rytualnych ofiarach Jehujwie. Dziecko jest zabierane do tajnego pokoju synagogi, przywiązane do krzyża i torturowane na śmierć a następnie spuszcza się z niego krew z czterech końców [rąk i stóp], podczas gdy dziecko jest ciągle żywe i świadome, a następnie ową krew piją w swym rytuale rabinowie. Ten godny potępienia akt był wykonywany w koło przez wieki i to z tego powodu żydzi przetrwali niekończące się pogromy [przypadki, w których Poganie masakrowali całe wioski żydów], byli przymusowo wydalani z niemal każdego kraju świata, z wyjątkiem USA, i byli darzeni intensywną nienawiścią przez każdą rasę Ludzką. Jest to tylko jeden przykład… mógłbym tak w nieskończoność mówić o przestępstwach, które żydzi bez końca popełniali, ale celem tego kazanie jest pokazanie w jaki sposób to wszystko łączy się z chrześcijańską mszą / nabożeństwem.

Na półce w bibliotece publicznej zauważyłem raz pewną pozycję; książka napisana przez żydowskiego rabina o tytule „Będziesz żył w dostatku.” To jest również w biblii. Tytuł ten ma odniesienie do żydów. Prawie wszyscy są świadomi niewiarygodnych materialnych bogactw, sukcesu, i mocy jakie ta rasa od wieków posiada. Wynika to bezpośrednio z ich nadużywania mocy okultystycznych, a wszystko te wiąże się bezpośrednio z chrześcijaństwem.

Jak wspomniałem już wiele razy, judeo-chrześcijańska biblia jest księgą żydowskiej magii. Jej wersy, liczby, itd. By to wiedzieć, trzeba być świadomym tego w jaki sposób działa magia, słowa mocy, a przede wszystkim, podprogowość oraz moce umysłu w celu urzeczywistnienia intencji osoby wykonującej prace magiczne.

Tak jak w wypadku wielu żydowskich działań, podprogowość jest wykorzystywana do wprowadzenia niezbędnych podświadomych połączeń w celu stworzenia energetycznej więzi. Trzeba mieć pojęcie o magii oraz mocach umysłu aby to wiedzieć. Oto dlaczego właśnie biblia ostrzega i działa by straszyć Pogan od czegoś naprawdę duchowego… „Nie pozwolisz żyć czarownicy” czy inne pierdoły o „płonięciu w jeziorze ognia”. Poza tym, zauważyłam że wcześniej istniały klątwy związane z używaniem swoich mocy umysłu w celu uniknięcia tego i odstraszenia tych, którzy łatwo dają się tego rodzaju rzeczami nastraszyć.

„Jedzcie mnie… pijcie mnie”

Wiodącym tematem chrześcijańskiej mszy jest symulacja składania ofiary z człowieka. Większość ludzi nie widzi tego, ani też nie są tego świadomi ze względu na ich zamurowane umysły. Z każdą mszą nazarejczyk jest ukrzyżowany w krwawej ofierze Jehujwie. Pamiętam bardzo dobrze bez końca powtarzane zwroty używane przez kapłana tak, że nawiązuje się połączenie „Oto jest to ciało chrystusa”, a potem ten mały gówniany opłatek… który wierzący zjada jaka „ciało chrystusa”.

Wiemy że nazarejczyk był przygwożdżony do krzyża; na czterech rogach, nie różnią się od Ludzkich dzieci, których żydzi wykorzystują w ich poświęceniach. Tworzy to niezbędne połączenie dające energię żydowskim rytualnym morderstwom, przynosząc żydowskiej rasie sukces, zwłaszcza w kwestii materialnych bogactw.

Podczas każdej katolickiej mszy [i u protestantów, temat jest taki sam], słowo w słowo te same wiersze są TŁUCZONE do umysłów zgromadzonych, bez przerwy w koło Macieju:

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.

„Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów".

WIDZICIE POŁĄCZENIE??? TO JEST WYRAŹNIE LUDZKA OFIARA!!

Ludzie nie mogą zobaczyć to, ponieważ zostali duchowo zaślepieni. Widzę wszystkie rodzaje rzeczy, gdyż rozwaliłem wszystkie ściany w moim umyśle, a pamiętam, zaledwie cztery tygodnie temu, słysząc bożonarodzeniowe piosenki religijne wyjące z głośników w sklepie gdzie akurat byłem, było bardzo oczywiste dla mnie, jak ci otępiali chrześcijanie śpiewali dla swego potępienia.

Aby stworzyć takie rozproszenie uwagi i ogłupić swe ofiary, żydzi od zawsze udawali, że są prześladowani przez chrześcijan. Udają, że są w sprzeczności z chrześcijaństwem. Jeśli zniszczy się bariery w umyśle, widzi się jak na dłoni to, co jest tam każdego dnia. Każda strona tej biblia jest zasrana słowem „żyd, „żydzi”, „Izrael" itp., żydowski naród oraz ich patriarchowie są czczeni i wywyższani. W biblia zawarty jest podprogowy temat, w którym to Poganie w Starym Testamencie są wiecznie pokonywani przez żydów i bóg ich boga Jehujwę. Po tych wszystkich podbojach i zniewoleniach, nazarejczyk, długo oczekiwany żydowski mesjasz włazi na scenę sceny. Żyd od narodzin do zdechnięcia; żydowski nazarejczyk.

Postać żydowskiego nazarejczyka została wymyślona z pojęcia, tego o wężowej mocy. Więcej o tym – tutaj. Znowuż, aby osiągnąć sukces w magicznym działaniu, w wielu przypadkach w umyśle ofiary musi być jakieś połączenie. Większość chrześcijan nie widzi, że jahwe to „morderca i kłamca” od samego początku. Nowy Testament rozwodzi się o nazarejczyku, który następnie staje żywią ofiarą… zamordowaną, poświeconą Jehujwie, morderczemu, krwiożerczemu i sadystycznemu „tatuśkowi”. W swój własny pokrętny sposób, przekłada się to na zabójstwa dzieci. Ponieważ umysł dziecka jest w wielu przypadkach czystą kartką, niezapisaną osobistymi doświadczeniami kształtującymi postawy i barwiącymi osobowość, dzieci są głównymi ofiarami. Chrześcijaństwo cieszy się złą sławą w kwestii żerowania na dzieciach, tak samo jak anioły, no i oczywiście brudne pasożydostwo. Wiedzą, że mogą używać energii dzieci dość swobodnie, jako że duchowy opór jest niewielki lub go brak.

Wisienką na torcie tego całego obrzydlistwa jest „powtórnie przyjście chrystusa”, co po prawdzie jest kolejnym oszustwem, mającym na celu skanalizowanie duchowych energii i przekonań Ludzi poprzez wykorzystanie masowego umysłu na zrealizowanie przyjścia żydowskiego mesjasza.

Cytat z talmudu:

Symeon Haddarsen, fol. 56-D: Kiedy Mesjasz przyjdzie, każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników”.

Większość osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z powyższego i nie widzi tego. Pisałem już o tym w innym kazaniu dotyczącym tego, jak żydzi wykorzystują moce okultystyczne: JoSNewsletter/message/385 Fragment:

,,Poniższe wideo [które gorąco polecam wszystkim] jest niczym nowym i wyraźnie demaskuje żydów oraz jak nadużywają mocy okultystycznych, mocy sugestii oraz podprogowości aby stworzyć podświadome połączenie do urzeczywistnienia ich machinacji. Obrazy służyły zaprowadzeniu kontroli broni. Wielu ludzi, takich jak autor filmu z poniższego linku nie ma pojęcia o żydowskich mocach, karmieniu się z oraz kierowaniu energii, którą ci ogłupieni wyznawcy chrześcijanizmu dostarczają ich żydowskim mistrzom, którzy za tym wszystkim stoją, i może tylko zgadywać na oślep: Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark Knight Rise.

Żydowskie nadużycia okultystyczne mają swoje korzenie w gematrii [żydowskim systemie alfanumerycznym]. 9/11 jest kolejnym tego przykładem [powtórzenie o $20 tricku, gdzieś z powyższego artykułu].

Inne obejmują prezydenckie zamachy. Wykonałem badania kilka lat wstecz. Imię Lincolna, nazwy, daty, numery oraz sposób, w jaki łączą się one wszystkie ze sobą w sposób bardzo przerażający, wskazując na ich wersję magii. (…)

Kończąc, samobójcze doktryny i nauki o tym, jak to ubóstwo jest cnotą, i odrzucenie materialnego bogactwa, służy to żydom aby mogli żyć w luksusie, oraz żeby wszystkie bogactwa i mocy były w ich rękach. Te samobójcze nauki są tłuczone w umysły Ludzi od bardzo wczesnego wieku, upewniając się, że się zakorzenią i nawet ostaną się w przyszłych życiach, zapewniając ubóstwo.

Cytat z talmudu:

Seph. Jp., 92, 1: ,,Bóg dał Żydom władzę nad majątkiem i krwią narodów”.

Cytat z żydowskiego talmudu:

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Wszystkie własności innych nacji należą do Narodu Żydowskiego, który jest przeto upoważniony do ich przejęcia bez żadnych skrupułów".

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Gdy Żyd ma Goja w swym uścisku, inny Żyd może iść do tegoż Goja, pożyczyć mu pieniądze i w zamian go oszukać, aby Goj został zrujnowany. Albowiem własność Goja, według naszego prawa nie należy do nikogo, a pierwszy Żyd który się pojawi ma pełne prawo do jej przejęcia".

Za tym wszystkim, to żydzi są tymi, którzy pchają chrześcijaństwa, choć starają się oszukać świat czymś z goła innym. Widzę to cały czas, ponieważ jestem tego bardzo świadomy. Nawet coś tak pozornie niewinnego jak książki z krzyżówkami, większość z nich pisana przez żydów, w których są niekończące się nawiązania do chrześcisraństwa i gównianej biblii, jakby każdy miał znać tych żydowskich gnojów i archetypy na blachę. Jakby to miała być powszechnie akceptowana na co dzień wiedza.


Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 

Pismo Święte: księga żydowskiej magiiW biblii nie ma niczego „świętego” lub czegokolwiek dla duchowego rozwoju i postępu ludzkości. Spójrzcie na numery, księgi, pisma, oraz zawartości a zobaczycie co to jest naprawdę; księga żydowskiej magii, z której obficie korzystają u góry w celu zaprowadzenia swego porządku oraz zniewolenia mas. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie w prostych słowach codziennych metod jak oni to czynią.

Dla tych z was którzy nie mają doświadczenia w duchowości i pracach umysłu, znanych jako „czarnoksięstwo”, postaram się wyjaśnić to tak abyście mogli zrozumieć, jak to działa. Rozejrzyjcie się dookoła siebie, wszystko co widać, ekran komputera, krzesło, łóżka, meble, samochody, budynki, okna… wszystko, co widać było kiedyś czyjąś myślą zanim zmaterializowało się w formę fizyczną w rzeczywistości. Chciałbym również dodać, że w niektórych przypadkach, jak chociażby w nauce, na przykład burze manifestują się same w sobie; gorące wilgotne powietrze styka się z zimnym, suchym powietrzem, ale większość z tego tutaj kiedyś ktoś wymyślił.

Większość z was zna zapewne te stożkowate kapelusze noszone przez czarodziejów czy czarownice. Mają one często na nich takie gwiazdy. Symbolizuje to także egipskie piramidy. Energia jest potrzebna do urzeczywistnienia danej idei. Energia jest również jak woda, tzn. pójdzie drogą najmniejszego oporu, jeśli nie zostanie dokładnie pokierowana. Świadome działanie magiczne wymaga energii i skoncentrowanego umysłu. A im ono ważniejsze, tym więcej może wymagać planowania przed jego rozpoczęciem. Poprzez to mam na myśli daty, kiedy planety sprzyjają pracy [stąd gwiazdy na stożkowatym kapeluszu], wraz z harmonogramem oraz wiedzą. Im więcej siły działające w harmonii na korzyść czaru, tym lepiej, zwłaszcza że życie składa się z liczb… czas.

Działanie magiczne wzmacniane jest przez prawą [żeńska] stronę mózgu. Strona ta włada umysłem podświadomym, jest również bierną stroną mózgu. Lewa półkula jest męską, logiczną stroną która działaniem kieruje. Im więcej energii, która jest skierowana do pracy, tym bardziej prawdopodobne że ów cel się urzeczywistni. Małe rzeczy nie wymagają dużych ilości energii, ale kontrolowanie świata, a także to, co ujawniam w dalszej części tego artykułu, jak najbardziej wymagają udziału podświadomości [żeńskiej części mózgu] masowego umysłu. Ludność nie zdaje sobie z tego sprawy. To właśnie z tego powodu biblia jest prawie w każdym domu, gdyż służy jako podświadomy odbiornik i posiada podprogową moc, połączenie z numerami, wierszami, a biorąc pod uwagę wieki ogromnej ilości energii psychicznej jaka była w to wlewana przez wiernych, posiada dużą moc. Wyznawcy podświadomie przyczepiają się do tej energii i, ku niewiedzy rzeszy osób, mogą być tym sposobem sterowani. To tylko krótkie streszczenie tego, w jaki sposób działają moce umysłu i ducha. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadźcie swoje badania na temat podświadomego umysłu, zwłaszcza na temat tego, w jaki sposób niektórzy ludzie są w stanie przyswoić całą zawartość książki tylko ją trzymając i koncentrując się na niej bez czytania. Powinno to dać wam pewne pojęcie o przeolbrzymiej mocy biblii. Jest to kolejny powód, dla którego biblijne wersy są zapamiętywane, a te zagnieżdżają się w podświadomość, co przelewa się na masowy umysł, czyniąc go potężnym narzędziem przy działaniach magicznych.

Co więcej, wielu z was znana są podprogowe komunikaty. Większość z nas słyszała lub czytała o tym, jak popularne reklamy, muzyka oraz inne media używają podprogowych przekazów, które zazwyczaj nie są wykrywane przez świadomy umysł. Jesteśmy ich nieświadomi, ale są one naprawdę działają i naprawdę wpływają na ludzi. Na końcu tego artykułu są linki do filmów na YouTube które to pokazać. Aby jeszcze bardziej zdezorientować i ogłupić ludność, o działania te, jak chociażby 9/11 obwinia się Szatana, lecz dzięki odrobinie poszukiwań i badań, znajdziecie fakty świadczące o tym, że winna jest druga strona. Wszystko to pochodzi z judeo-chrześcijańskiej biblii. Nie różni się to od fałszywego żydowskiego „sześciomilionowego” „holokaustu”. Warto zwrócić uwagę na często używany numer sześć [więcej o tym poniżej]. Niezliczone reklamy mediów i pozostałe tego typu działa jako poważna dywersja i odwrócenie uwagi od rzeczywistych zbrodni, masowej mordów, tortur i brutalności popełnionych przez żydowski program komunistyczny.

Niektórzy z was mogą tutaj pamiętać jak po wydarzeniach z 11 września, wiele osób po złożeniu dwudziesto dolarówki w określony sposób, jako że bliźniacze wieże można było zobaczyć w płomieniach, jeśli banknot został złożony, a następnie spojrzało się na niego w konkretny sposób [wideo - $20 sztuczka]. Banknot $20 jest najczęściej używaną walutą w USA. Krótko po zdarzeniu 9/11 ów banknot został bardzo szybko wymieniony na nową wersję. Wszystkie zniknęły w okamgnieniu. Publiczną wymówką było oświadczenie, że mogły zostać łatwo podrobione. Prawdziwym powodem było zaprojektowanie banknotu i podprogową wibrację jaką on niósł.

W biblii liczba jedenaście to liczba chaosu, zniszczenie i rozpadu. A ponieważ ta plugawa biblia jest prawie w każdym domu, chrześcijańskich nauk tak wielu ludzi przestrzegać, pokładając w nie swą wiarę, i podobnie jak ten banknot $20, jest to bardzo potężne podprogowe narzędzie, nawet bardziej niż ten banknot, jako że walała się ona po świecie dużo dłużej, i jest międzynarodowa. W ten oto sposób gdy żydzi na najwyższych szczeblach odprawiają swoje grupowe magiczne nikczemności, korzystają z biblijnych numerów i wersów w celu realizację swych zamiarów. Z tego co rozumiem, niektóre wiersze wibrowane są w języku hebrajskim jako bustrofedon, czyli czytane zygzakowato [od lewej do prawej a następnie od prawej do lewej]. Żydzi sami także bujają się tam i z powrotem „modląc się” w grupach.

Liczby 10 i 12 mają w biblii ponoć być idealnymi

- Dwunastu synów Jakuba minus Józef [„a jednego już nie ma” – Rdz 42:13] bez których pozostała 11 by nie przetrwała (patrzcie, księga Rodzaju jest 1-sza księgą biblii; Rdz = 1+42+13 = 56, co po redukcji daje 11. Dodatek do wersu samego w sobie)
- Król Jojakim [2Krn 36:5-6] królował 11 lat zanim Nabuchodonozor wywiódł go w niewolę [jego przegrana i koniec jego rządów].
- Król Sedecjasz [Jer 52:1-11] władał 11 lat zanim Nabuchodonozor uwięził go, zamordował jego rodzinę i go okaleczył.
- W 11 roku Babilońskiej niewoli, Ezechiel przepowiedział upadek i zniszczenie Tyru [Eze 26:1-5]
- W 11 roku Babilońskiej niewoli, Ezechiel przepowiedział upadek i zniszczenie Egiptu [Eze 30:20-26]

Zwróćcie także uwagę na powyższej ewangelie, bo jeśli trochę więcej poczytacie, wszystkie one buntowały się przeciw żydom, zostali za to ukarani. Powyższe służy jako przykład… a jest ich o wiele więcej.

Numer 9 jest liczbą zakończeń i ostateczności. Warto zwrócić uwagę na to, jak biblijne wersy które podkreślały 11, wszystkie związane są ze niszczeniem i upadkiem.

Nie będę robił tego artykułu zbyt długim, jako że w niedalekiej przyszłości będę miał bardziej szczegółowe przykłady itp.. Księga Hioba [cierpienie] wykorzystywana jest by przeklinać wrogów w wielu okolicznościach. Bombardowanie Drezna zostało przeprowadzone w chrześcijańskie święto Środy Popielcowej i obróciło je w pył. Mógłbym przytoczyć więcej innych przykładów, ale przyjrzyjcie się jak wszystko się ze sobą splata, jest / mamy:

W dniu 15 marca 2004 r. było dokładnie 911 dni od ataku na WTC z 11 wrzesień 2001 oraz ataku bombowego na pociągi w Madrycie, 11 marca 2004. [niektóre ilości są właściwe tylko dla języka angielskiego].

- ‘Madrid, Spain’ ma 11 liter.
- ‘New York City’ ma 11 liter.
- Amerykańskie ataki były 11 września 2001.
- Atak na Madryt był 11 marca 2004.
- 911 dni pomiędzy tymi dwoma powyższymi atakami [9 + 1 + 1 = 11].
- Atak na Madryt nastąpił 11 czwartku tegoż roku.
- 11 września jest 254 dniem roku [2 + 5 + 4 = 11].
- Po 9/11 jest 111 dni do końca roku
- ‘September 11’ ma 9 liter i 2 numery [9 + 2 = 11]
- ‘11 March 2004’ ma 5 liter i 6 numerów [5 + 6 = 11].
- Każdy budynek miał 110 pięter [11 x 10 = 110].
- Podczas ataku na pociąg w Madrycie potwierdzono śmierć 191 osób [1 + 9 + 1 = 11].
- 11 września 2002 z Ground Zero na głos odczytano imiona 2801 ofiar ataków na WTC [2 + 8 + 0 + 1 = 11].
- Dwie Wieże stojące obok siebie wyglądały jak 11.
- Lot 11 był pierwszym samolotem który uderzył w wieże.
- Lot 11 miał 92 pasażerów na pokładzie [9 + 2 = 11].
- Lot 11 miał 11 członków załogi.
- Lot 77 uderzył w Pentagon [11 x 7 = 77].
- Lot 77 miał 65 pasażerów na pokładzie [6 + 5 = 11].
- 911 to numer alarmowy [9 + 1 + 1 = 11].
- Nowy Jork był 11 stanem Unii
- Wyspa Manhattan została odkryta 11.09.1609 przez Henry’ego Hudsona -11 liter.
- ‘Saudi Arabia’ ma 11 liter.
- ‘Afghanistan’ ma 11 liter.

Spójrzcie jak wibracja 11 wiąże to wszystko z 9. Astralne energie szukają najprostszej drogi, a podobne przyciąga podobne. Nie dziw zatem, że kontrolowani przez żydowskie władze masoni, kładą swe ręce na biblii podczas ich inicjacji. Biorąc pod uwagę fakt że każda strona tego złą ma słowo „żyd”, „żydzi”, „Izrael”, „Jeruzalem” i tym podobne; Nazarejczyk i hołota - wszyscy żydzi, a biorąc pod uwagę fakt, że głoszą się oni „wybrańcami Boga”, o których w biblii mówi się z największym szacunkiem i egzaltacją, zrozumiałe staje się dla czego, ku niewiedzy mas, od stuleci są tak potężni i potajemnie dzierżą władzę na całym świecie.

Szatan osobiście pokazał mi sposób, w jaki te działania funkcjonują na zasadzie domina. Gdy już raz coś jest wprawione w ruch w wymiarze astralnym, energie wyszukują podobnych sobie, i się łączą. Wraz z dziwnymi i upiornymi zbiegami okoliczności liczb [jest tylko przykład, istnieje wiele innych], ujawnia to fakt, że brak tu jakiejkolwiek przypadkowości, że wyraźnie ujawnia to wykorzystanie magicznych działań które były celowe.

Chciałbym również nadmienić fakt o żydowskim nacisku na numer 6. Proszę nie mylić z „666” które ma całkowicie odmienne znaczenie.

Izrael ma 6 liter. (…)[dalsza treść jest powtórzeniem powyższych numerologicznych rozpraw o 6, 7, komunizmie, chrześcijaństwie jako wstępie do komunizmu, itp., stąd nie będę powielał materiału]. Poza tym, chrześcijaństwo zamieniło tzw. „religię” w pojęcie tak odrażające i na wskroś nikczemne, że wielu z tych, którzy są nieświadomi, chętnie akceptują i promują ateizm.

Kończąc, tak jak wszystko inne, tępe dupki całą winę zwalają na Szatana i Piekło. Większość chrześcijan nie ma inteligencji lub siły charakteru by sięgnąć do okultyzmu. Istnieją również pisma w biblii których żydzi używają do przeklinania i płoszenia intruzów od naprawdę dogłębnych badań okultystycznych. Pamiętam, że kiedy byłem nowicjuszem w Satanizmie miałem złe doświadczenia, ale to tylko pchało mnie naprzód i zwiększało moją ciekawość. Bądźcie odważni, bez lęku. Żydzi oraz ich obce kohorty przez wieki korzystali ze strachu jako narzędzia manipulacji. W krajach komunistycznych, ludność żyje w nieustannym strachu. Jest to również w zgodzie z biblią, tak jak wszystko inne dotyczące żydowskiego komunizmu.

Będę miał więcej informacji a także wiele innych przykładów na to, że biblia jest niczym innym jak księgą żydowskiej magii, stąd numery; numerologia biblijna, oraz sposób w jaki jest ona stale wciskana ludność, jest prawie w każdym domu, w pokojach hotelowych i gdzie jeszcze nie tyko. Każdy ją zna, i wie, co się o niej mówi.

Świat musi się obudzić. Proszę was bardzo, śmiało uczcie innych, rozprowadzajcie to oraz inne artykuły JoSa, a także pracujcie wytrwale dla Szatana. Szatan w sanskrycie oznacza „prawdę".

Tu jest jawny dowód podprogowości wykorzystywanej w mediach co do 11 września.
Większość ludzi jest w pełni świadoma tego, że żydzi kontrolują Hollywood oraz mediów.Programowanie kontroli umysłów i bibliaProgramowanie kontroli umysłów i biblia

Artykuł poniżej został zaktualizowany w niektórych aspektach. Po więcej informacji, przeczytajcie proszę „Kazanie o 666” poniżej pod tym artykułem. 

Zobaczcie, wraz z upadkiem Związku Radzieckiego żydzi pracowali nad odbudowaniem religii chrześcijańskiej, gdy ateistyczny program chrześcijaństwa nie wypalił. Pozwoli to im na ścisłą kontrolę nad ludnością, przez co odzyskają poprzednio utraconą kontrolę, którą kiedyś mieli. 

Możemy zobaczyć w linku w jaki sposób żydzi wykorzystują przeciwko Ameryce programowanie podprogowe Ameryki, które łączy się z ich księgą zaklęć, biblią.


2Kor 12:16 „Zresztą niech i tak będzie: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc chytrym, zdobyłem was podstępem".

Zwróćcie uwagę, że w powyższym wideo z YT, żydzi wielokrotnie wykorzystują pojęcie „bóg”:

,,God is real, God is watching" = 22 litery (bóg jest prawdziwy, bóg patrzy)

,,Believe in government God" = 22 litery (wierz w boga rządu)

,,Obey Consume Obey Consume" = 22 litery (bądź posłuszny, konsumuj)

[po polsku wartości się nie zgadzają, lecz Ameryka jest anglojęzyczna]

Zgodnie z judeo-chrześcijańską mistyką, 22 to liczba alfabetu hebrajskiego, i jest jedną z numerów mistrzowskich, nieskończoności i kompletności, Kwintesencji [ducha, który jest Bogiem w sensie uniwersalnym w hermetycznych naukach] umysłem Boga i Bogiem. Nazarejczyk wymawia 7 ostatnich słów na krzyżu, co jest pierwszym wersetem Psalmów, rozdziału 22. Jest ona równa 12 znakom zodiaku i 10 planetom w kartach Tarota, do których każda litera jest przypisana [można to zobaczyć w spaczonej żydowskiej kabale, na żydowskim „drzewie życia” – 10 sefirot (hebr. „bożych emanacji”) łączą 22 drogi, z której każda odpowiada 1 karcie Tarota z Wielkich Arkan oraz 1 hebrajskiej literze; grafika (duża). Apokalipsa św. Jana z ostatniej księgi biblii również ma 22 rozdziały.

Liczba 22 odpowiada karcie Świat z Tarota, [page on the World Tarot card] wskazując ukończenie. Oznacza to osiągnięcie przez wroga celu, jakim jest podbój świata i dominacji komunizmu. Więcej informacji na temat tej ważnej kwestii w artykule „Pismo święte: księga żydowskiej magii”.

Ps 66:7 „Jego potęga włada na wieki, oczy Jego śledzą narody; niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!".

Księga psalmów jest 19 księgą biblii. Zwróćcie uwagę na wers, 66:7; która również sumuje się do 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 + 19 = 38, 3 + 8 = 11, czyli liczba przegrania, więc powyższy wers nie tylko grozi przed bunt, ale biorąc pod uwagę liczby, podświadomie wskazuje na to, że rebelia doprowadzi do upadku.

1Sam 12:15 „Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom".

1 Księga Samuela jest 9-tą księgą biblii. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.

9 To liczba ostateczność i Sądu, mocy samego Boga.

Kol 3:22 „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się [prawdziwego] Pana".

Kolosan jest 51 księgą biblii. [5 + 1 = 6]. Żydzi wykorzystują numer 6 bardzo często, jak np. w „sześciomilionowej” ściemie jaką jest holokau$t. W biblii liczba 6 jest liczbą człowieka bez żadnych duchowych mocy. Numer 7 wiąże się z siedmioma czakrami oraz duchową mocą z nich emanującą, a także duchową doskonałość. 6 wypada poniżej tego – jest to także liczba ciężkiej pracy. Pracowało się 6 dni, a 7 był dniem odpoczynku [Saturn, planeta której maleficzne i destrukcyjne energie żydzi notorycznie wykorzystywali także jest szóstą planetą, podobnie jak dzień Saturna, sobota].

„Liczba 6 jest wyryta na wszystkim, co wiąże się z ludzką pracą. Widzimy ją odciśniętą na jego miarkach, których używa w swojej pracy, i w czasie, w którym on pracuje. I widzimy to od samego początku".

Żydowski nacisk na wykorzystanie szóstki tworzy wibracje w wymiarze astralnym, który przyczynia się do rozwoju ich planu, ich komunistycznego państwa i porządku świata. Komunizm to niewolnicza siła robocza. Wraz z powstaniem komunistycznego państwa, żydzi stają się „bogiem”, a wszelka duchowa wiedza zostaje zastąpiona materialnym ateizmem.

W powyższym wersecie 51 księgi, [1 + 5 = 6] biblia promuje niewolniczą siłę roboczą. Idąc dalej, werset Kol 3:22 można by mnożyć następująco: 3 x 22 = 66, czyli całkowita liczba ksiąg w biblii, co oznacza spełnienie żydowskich celów – niewolniczego komunistycznego państwa oraz nowego porządku światowego.

Rzymian 13:

1. Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
2. Kto więc przeciwstawia się władzy przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
3. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.
4. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.
5. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
6. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
7. Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć".

Ojcowie Założyciele chcieli mieć Wielką Pieczęć na dolarze nie bez powodu, ale nigdy umieszczali tam niczego o żydowskim „bogu”. Odniesienie do żydowskiego „boga” zostało umieszczone na amerykańskiej walucie przez żydowskiego prezydenta Dwighta Davida Eisenhowera.

„30 Lipca 1956 roku, dwa lata po wciśnięciu frazy „w Bogu” do przysięgi lojalności, prezydent Dwight D. Eisenhower podpisał prawo oficjalnie deklarujące frazę „Bogu ufamy", jako oficjalne motto narodu. Również prawo P.L. 84-140 wyrażenie wskazuje, że owa fraza ma być drukowana na wszystkich amerykańskich pieniądzach papierowych.”1 Eisenhower sam wyznał że był żydem; nazwisko Eisenhower została zaczerpnięta od żydowskiego Eisenhauer.

„W księdze absolwentów Eisenhowera w Akademii Wojskowej West Point absolwentów, opublikowanej w 1915 roku, Eisenhower został uznany za „strasznego szwedzkiego Żyda.”
Nie dziw zatem, że koszernych właścicieli Białego Domu z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, który samy był holenderskim żydem, i jego personel czyta się jak listę z synagogi.

W 1943 roku, Waszyngton nie tylko przeniósł płk Eisenhowera do Europy, ale promował go wśród więcej niż 30 bardziej doświadczonych starszych oficerów do pięciu gwiazdek i umieścił go w dowództwie nad wszystkimi siłami zbrojnymi USA w Europie.

Ten wielki „Generał” którzy ze strachu szczając w gacie schował się, gdy myślano, że mały nieuzbrojony Niemiecki zespół komandosów ścigał go w czasie wojny, osobiście zlecił zabójstwo ponad 1,7 miliona niemieckich żołnierzy po zakończeniu wojny w jego wojennych jenieckich obozach śmierci. Jedyną zbrodnią tychże Niemców była obrona narodu i ludzi. Wielu z tychże nie było starsze niż 15 lat. Kolejny rażący przykład czystej talmudycznej nienawiści. 


„In God We Trust” posiada 12 liter, dwanaście to liczba doskonała, oznaczająca doskonałość rządu, lub rządową doskonałość. Istnieje 66 książek w biblii, a po zsumowaniu 66 daje 12 [6 + 6 = 12].

Słowo Bóg pojawia się również w Biblii 4473, a po dodaniu liczb otrzymujemy 9. To liczba ostateczność i Sądu, mocy samego Boga, która jest owinięta w to:

Wyroki „boga” w Księga Aggeusza 1:11 wymienione są w dziewięciu szczegółach:

Ag 1:11 „Ja bowiem sprowadziłem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać gleba, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk".

Księga Aggeusza jest 37 księgą biblii. 3 + 7 = 10; tak więc Aggeusza 1 byłaby 11; tutaj znowu mamy 11 i 11.

„Ta ustawa została podpisana przez prezydenta Eisenhower 30 lipca 1956, a motto było stopniowo dodawane do papierowych pieniędzy w okresie od 1957 do 1966 roku. (Prawo publiczne 84-851) [18] The United States Code at 36 U.S.C. § 302, teraz podaje „Bogu ufamy” to krajowe motto.”{2}

Widać że pieniądze są potężnym narzędziem do wstrzyknięcia czegoś do nieświadomości publicznego umysłu:


A tutaj dosadnie: 


A tu możemy ponownie zobaczyć, jak żydowskie władze wstrzykują ich „boga” do masowego umysłu:

„Eisenhower podpisał ustawę która weszła w życie w Dzień Flagi, 14 czerwca 1954. Eisenhower stwierdził „Począwszy od tego dnia, miliony naszych dzieci będą codziennie proklamować w każdym mieście i miasteczku, każdej wsi i wiejskiej szkole, dedykację naszego narodu i naszych ludzi Wszechmocnemu… W ten oto sposób powtórnie zatwierdzamy odwieczność religijnej wiary w dziedzictwo i przyszłość Ameryki; w ten sposób będziemy stale wzmacniać te duchowe bronie, które już zawsze będą dla naszego kraju najbardziej wydajnym surowcem, w pokoju lub wojnie".

Wyrażenie „w Bogu” zostało włączona do Przysięgi Wierności 14 czerwca 1954, Wspólnym Postanowieniem Kongresu zmieniając §4 Kodeksu Flagi, wprowadzonego w 1942 roku.”{3}

Na zakończenie, wielu ludzi w e-grupach JoS wspominało, że wielokrotnie widzieli niektóre liczby. Mogą to być pewne liczby powtarzające się na tablicach rejestracyjnych pojazdu, na zegarach cyfrowych, w reklamach i w wielu innych miejscach. Może to czasem zdarzyć się nawet do kilku dni, ale samo w sobie jest nieszkodliwe. Gdy jesteśmy świadomi pewnych liczb, tworzy to swoistą podprogową wibrację i nim się skapniemy, zaczynamy widzieć te same numery często w naszym codziennym życiu. Ów aspekt jest dość niewinny i częstokroć bez znaczenia, ale w powyższym artykule, żydowscy sprawcy są w pełni świadomi potęgi liczb i egzekwują to by urzeczywistnić ich magiczne działania za pośrednictwem judeo-chrześcijańskiej biblii. To właśnie dlatego wielu chrześcijan jest praktycznie zmuszanych do zapamiętywania biblijnych wersów, co formuje więź w podświadomości.

Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 
__________________________________________________________
Źródła:

{1} This Day in History [www.history.com]

{2} Wikipedia Article: "In God We Trust" 

{3} Ibid
__________________________________________________________

KAZANIE O *666*

Napisawszy już dwa kazania o biblijnej numerologii, oraz w jaki sposób biblia jest księgą żydowskiej magii, podaję tutaj więcej informacji o numerach…Biblia posiada w sumie 66 ksiąg. Jak większość z was już zapewne wie, żydzi wykorzystują numer 6 bardzo często, jak np. w „sześciomilionowym” oszustwie jakim jest holokau$t, a także w Dniu Majowym, ważnym święcie komunistycznym [1 maja; 1.05; 5 + 1 = 6], i wiele więcej. Należy pamiętać o tym, szczególnie podczas oglądania wiadomości, czytając gazety, czasopisma, etc. Oni zawsze podkreślają numer 6. Odpowiada to również Kabalistycznemu Kwadratowi Saturna (powyżej), w którym suma liczb po bokach i przekątnie wynosi 15. W biblii liczba 6 jest liczbą człowieka bez żadnych duchowych mocy. Numer 7 wiąże się z siedmioma czakrami oraz duchową mocą z nich emanującą, a także duchową doskonałość. 6 wypada poniżej tego – jest to także liczba ciężkiej pracy. Pracowało się 6 dni, a 7 był dniem odpoczynku. „Liczba 6 jest wyryta na wszystkim, co wiąże się z ludzką pracą. Widzimy ją odciśniętą na jego miarkach, których używa w swojej pracy, i w czasie, w którym on pracuje. I widzimy to od samego początku.” Szóstka jest także związana z niewolnictwem:

Kol 3:22 „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się [prawdziwego] Pana".

Powyższy wers jest z 51 księgi biblii [1 + 5 = 6] i popiera niewolnictwo. Idąc dalej, werset Kol 3:22 można by mnożyć następująco: 3 x 22 = 66, czyli całkowita liczba ksiąg w biblii, co oznacza spełnienie żydowskich celów – niewolniczego komunistycznego państwa oraz nowego porządku światowego.

Prawda jest taka… liczba Szatana, 666, jest liczbą na Kabalistycznych Kwadrat Słońca i oznacza duchową moc oraz postęp. Prawie wszystkie starożytne religie Pogańskie podkreślały „kult” Słońca. Hasło „kult” w prawdzie przekłada się na intensywne koncentrowanie się na czymś, jak w głębokiej medytacji. Dodatkowo, 6 x 6 x 6 = 216, co ma związek z niektórymi potężnymi nadi w duszy. Czakra splotu słonecznego jest najpotężniejszą oraz najważniejszą czakrą duszy i ma związek z pracą nad Magnum Opus. Owa czakra jest Graalem; kielichem mieszczącym eliksir życia, wydzielana przez szyszynkę. Wraz ze swymi 66 księgami biblii nie robi nic aby pomóc przebóstwić się, a utrzymuje „jedynie” ludzkość w duchowym i psychicznym zniewoleniu.

Według biblii, numer 12 miał być idealny, podczas gdy 13 jest od Szatana. Jako Ludzie, mamy w sumie 13 głównych czakr [na szybko: 7 od podstawy do korony + 2 biodrowe +2 ramion + 2 skroniowe], a nie 12. Trzynastka JEST jedną z liczb Szatana [1 + 3 = 4]. Znowuż, 12 nie pasuje. W czasach starożytnych istniał 13-ty znak zodiaku. 12 odnosi się także do naszego Saturno-centrycznego czasu; 60 sekund w minucie, 60 minut w ciągu godziny i 24 [2 + 4 = 6] w ciągu jednego dnia [a mi przychodzi na myśl takie potępieńcze stękanie moherów: „ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź 124 pochwalon, jezu nam miłościw” czy jakoś tak, innymi słowy modlenie się do tyrana, BŁAGANIE go na kolanach… żeby uczynił ich życie jeszcze nędzniejszym]. Saturn, jak pisałem już wyżej ma wibracje odpowiadające liczbie 6. To maleficzna planeta cierpienia, ciężkiej pracy, biedy, nieszczęścia i straty. Miejsce w którym jest Saturn w naszym wykresie astrologicznym, będzie tym gdzie doświadczymy w życiu cierpienia. Żydowskie władze wyznaczyły 12 jako numer „idealnego rządu” – innymi słowy ludzkości będącej duchowo bezradną, nie posiadającą żadnej duchowej mocy i osiągnięć, natomiast będącą podległą zniewoleniu przez rząd oraz całkowitą dominację w rękach żydów, którzy tym rządem sterują. Podprogowe wibracje i przesłania w biblii przygotowują ludzi na to. Kontrastujący z tym 13-miesięczny kalendarz lunarny opiera się na naturalnym czasie Ziemi. W odniesieniu do naszego kalendarza i godziny wszyscy żyjemy bez harmonii z naturalnym rytmem planety. [wracając na chwilę do tematu astrologii oraz numerologii, 12 znakiem zodiaku są Ryby, czyli symbol, który chrześcijaństwo notorycznie wykorzystuje swej propagandzie ideologicznej, czy to mówiąc o Erze Ryb – erze uniwersalnego oszustwa i ułudy – czy to jako znaczek na samochodzie, który notabene jest joni / waginą].


Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/