poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Demaskowanie chrześcijaństwaDemaskowanie chrześcijaństwa 

Będąc przesiąkniętymi kłamstwem, wierząc w nie oraz żyjąc nim, w zaawansowanym etapie chrześcijańskiej indoktrynacji jego wyznawcy przybierają sztuczny wygląd i zaczynają jak to kłamstwo wyglądać: dobrze znany ziemisty wygląd z uśmiechniętą maską. Kłamstwo to jednak widoczne jest w fizyczności. 

„Siła zjednoczonych myśli pewnej liczby osób jest zawsze większa od sumy ich oddzielnych myśli i łatwiej osiąga zamierzony cel.” - „Ciało Astralne” - Artur E. Powell 

Zamieszczone na tym blogu artykuły dowodzą tego, że wszystko w chrześcijaństwie oraz biblii zostało UKRADZIONE z innych religii, które istniały na długo przed nim. Chrześcijaństwo jest narzędziem do usunięcia z ludzi wiedzy duchowej/okultystycznej, by władzę mogła posiadać tylko garstka celem manipulowania i zniewolenia mas. 

Aby biblię naprawdę zrozumieć i zobaczyć prawdę, trzeba być dobrze obeznanym w okultyzmie. Umysł mas jest bardzo potężny. Gdy studiuje się wystarczająco długo, nabywa się zaawansowanej wiedzy okultystycznej oraz poznaje się prawdę, która jest niezwykle szokująca. Cała judeo-chrześcijańska biblia jest kawałem na katastroficzną skalę z bardzo jasno wyznaczonym celem, do osiągnięcia którego używa się podprogowego przekazu oraz energii psychicznej wierzących. 

Gdziekolwiek chrześcijaństwo lub jego kohorty przejmą władzę, starożytne teksty oraz zapiski o duchowości są usuwane bądź niszczone, a ci, którzy posiadali duchową wiedzę byli mordowani przez Inkwizycję. Rzeź Inkwizycji usunęła tą mądrość z obiegu, pozostawiając ją w rękach tych, którzy korzystając z wiedzy okultystycznej/duchowej, manipulowali ignoranckimi tłumami ludzi. Biblia jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, zawierających przekaz podprogowy, używany przez garstkę do kontrolowania tłumów. Większość ludzi jest nieświadoma tego, gdyż brak im wiedzy na temat okultyzmu, siły myśli oraz energii psychicznej. Potęgi mające władzę pracują nad tym, by wzmocnić przekonanie, iż okultyzm, potęga umysłu i duch są nonsensem oraz jedną wielką bzdurą. 

Zniszczenie starożytnych zapisków pozwoliło na stworzenie alternatywnej „historii” która odłączyła ludzi od ich prawdziwych korzeni. Kontrolowanie jej jest ważne, gdyż jeśli można manipulować tym, jak ludzie postrzegają to, co nazywamy przeszłością, to ma to wpływ na teraźniejszość i przyszłość. 

Cała Biblia jest niezwykle potężnym narzędziem, z zawartym w niej przekazem podprogowym, pełnym okultystycznych liczb, przekazów, alegorii oraz materiałów skradzionych starożytnym religiom, które zostały potem wypaczone. Dodatkowo, książka ta została „natchniona” psychiczną energią oraz mocą by budzić strach, czyniąc ją przez to wiarygodną. Kiedy już ktoś posiądzie niezbędną wiedzę, oczy się otworzą a urok straci swoją moc. Ustanowienie fikcyjnej historii narodu żydowskiego w umysłach mas stanowi podłoże dla judeo-chrześcijańskiej biblii. W to, co wierzą masy, ma moc i energię do zamanifestowania się, jako że myśli są energią. 

Tysiące starożytnych ksiąg ezoterycznych z całego świata, które zostały ukradzione i przez lata gromadzone, przetrzymywane są w próżniowych kryptach Watykanu, trzymane z dala od publicznego obiegu. Kościół katolicki, będący fundamentem chrześcijaństwa, kontrolowany jest przez tajne stowarzyszenie, które nadużywało mocy okultystycznych do zniewalania mas. Celem ostatecznym jest zniewolenie całej ludzkości, nad czym kościół pracuje nieustępliwie i bezwzględnie. 

Wszystko to wpłynęło na każdego z nas. Ludzkość niepotrzebnie cierpiała z powodu wyparcia tej wiedzy. Ludzie przez wieki byli zmuszani do płacenia za swoje potępienie, by było silne i trwało. Przetrwanie i prosperowanie tego nikczemnego kłamstwa wymaga tylko JEDNEGO – BRAKU WIEDZY. 

W przeciwieństwie do indoktrynacji, którą wpajano ludziom, judaizm, chrześcijaństwo oraz islam są dość nowymi religiami. Ludzkość pojawiła się dziesiątki tysięcy lat wcześniej. Te 3 wyznania pracowały nieustannie by trzymać nas z dala od okultystycznej/duchowej wiedzy, oraz używania jej mocy, którą ma każde z nas. 

Te tak zwane „religie” powstały na bazie kłamstwa oraz tortur, a jedyną metodą na przetrwanie kłamstwa tej skali jest tworzenie coraz to nowszych kłamstw oraz niszczenie ludzi, którzy znają prawdę. Chrześcijaństwo jest niczym więcej jak tylko programem, nie mającym w sobie nic duchowego bądź religijnego. Miliony ludzi cierpią z powodu depresji, beznadziei oraz zagubienia w życiu. Dusza potrzebuje światła - niewielu o tym wie, lub praktykuje medytacje mocy, które dosłownie „zbawiają” ich dusze. Z powodu ignorancji oraz braku wiedzy okultystycznej ludzkość znalazła się pod wpływem potężnego zaklęcia, a z pomocą mocy okultystycznej została poddana indoktrynacji, by nie zadawać pytań odnośnie tych trzech „religii”. Wiek za wiekiem było to wzmacniane przez chrześcijan, którzy byli oszukiwani, gromadząc i wysyłając swoją energię oraz dusze by wzmocnić to kłamstwo, z którego na końcu skorzystają tylko nieliczni. 

Cytat z żydowskiego Talmudu: 

Symeon Haddarsen, fol. 56-D: „Kiedy Mesjasz przyjdzie, każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników.”

Tłumaczenie z oryginalnego źródła: http://see_the_truth.webs.com/ 
przez Czarny Żmij http://svveve-czarny-zmij.blogspot.com/